Suglasnost

daje
SUGLASNOST ZA PRIKAZ CJELOVITE PREZENTACIJE I POWERPOINT PREZENTACIJE tehničkom organizatoru kongresa PENTA d.o.o. (u daljnjem tekstu Korisnik), I. Kršnjavoga 25, Zagreb, OIB:31375495391
uz uvjete

Članak 1.
Autor ovom suglasnošću dozvoljava Korisniku:
  • pravo javnog emitiranja snimke prezentacije / predavanja održanog na 13. kongresu HDIO HLZ-a u Šibeniku 14- 17.10.2021.

Članak 2.
Autor je suglasan da Korisnik postavi Predmet na komunikacijske platforme https://hdio2021.com gdje će biti dostupan registriranim korisnicima 13. kongresa hrvatskog društva za internističku onkologiju HLZ-a, do 27.12.2021.

Članak 3.
Autor je suglasan da zauzvrat neće tražiti nikakvu naknadu. Autor jamči Korisniku da je Predmet njegovo autorsko djelo na koje ne postoje prava trećih osoba.

Članak 4.
Korisnik neće raditi izmjene na Predmetu bez pismenog odobrenja autora. Korisnik se obvezuje poštivati sva prava autora zajamčena Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima te svugdje prilikom korištenja naznačiti ime autora.

Članak 5.
Download ili kopiranje snimke predavanja je onemogućeno korisnicima stranica https://hdio2021.com/.

Članak 6.
Ova suglasnost je sklopljena na razdoblje održavanja komunikacijske platforme na kojoj se Predmet postavlja.